Fysiotherapeut Arnhem

Fysiotherapie

Jaarlijks maken bijna 3 miljoen mensen gebruik van fysiotherapie. De fysiotherapeut behandelt diverse klachten van het bewegingsapparaat.

U kunt direct een afspraak maken met de fysiotherapeut, dat wil zeggen zonder verwijzing van de huisarts. Tijdens uw eerste bezoek vindt er een screening plaats waarbij de fysiotherapeut beoordeelt of de klachten fysiotherapeutisch te behandelen zijn.
Mocht hier twijfel over bestaan, dan zal hij of zij u doorverwijzen naar uw huisarts. Inmiddels gaat ongeveer 40% van de patiënten zonder verwijzing naar de fysiotherapeut.

Veelal vindt de behandeling plaats in de praktijk, echter op verzoek van de huisarts of specialist is behandeling aan huis mogelijk.

Ontmoet onze fysiotherapeuten, klik op rode knop om ons team te bekijken