Revalidatie training
Revalidatie training

Deze training richt zich voornamelijk op de verbetering en het herstel van (spier)kracht en uithoudingsvermogen. Er zijn raakvlakken met de sportfysiotherapie, met het verschil dat bij revalidatietraining de oefeningen gericht zijn op herstel na een operatie of lichamelijk letsel.
Ook hier wordt een persoonlijk trainingsprogramma opgesteld wat u onder directe begeleiding van uw fysiotherapeut doorloopt. De trainingen vinden plaats in een van de twee oefenruimtes in de praktijk.

Ontmoet onze fysiotherapeuten, klik op rode knop om ons team te bekijken