Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun motoriek maar soms ontstaan hierbij problemen waardoor de motorische ontwikkeling afwijkend verloopt. Als deze kinderen bij de kinderfysiotherapeut komen wordt er door middel van observatie en onderzoek een behandelplan opgesteld. Hierbij is overleg met ouders, leerkrachten, artsen en andere hulpverleners erg belangrijk. De behandeling is erop gericht om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Er wordt veelal functioneel geoefend met kindgericht oefenmateriaal waardoor het plezier in bewegen wordt vergroot.

In de prachtige kinder oefenruimtes kunnen de kinderen onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut werken aan hun fijne of grove motoriek. De behandeling vindt meestal plaats in de praktijk maar bij kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap kan de behandeling ook aan huis plaats vinden.

Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij kinderen met de volgende aandoeningen:

 •  Te hoge of te lage spierspanning
 •  Luchtwegproblemen
 • Hersenbeschadiging / neurologische problemen
 • Orthopedische problemen b.v. houdingsafwijkingen
 • Sensomotorische stoornissen
 • Problemen in de leervoorwaardelijke sfeer b.v. ruimtelijke oriëntatie
 • Gedrags gerelateerde problemen, zoals ADHD, ADD
 • Schrijfproblemen Baby’s die zich overstrekken
 • Baby’s met asymmetrieën en voorkeurshoudingen
 • Billenschuivers
 • Tenenlopers

De huisarts of kinderarts kan het kind verwijzen naar de kinderfysiotherapeut, maar sinds 1 januari 2006 is er een directe toegankelijkheid. Het is raadzaam om even contact op te nemen met de zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat de behandelingen vergoed worden.

Ontmoet onze fysiotherapeuten, klik op rode knop om ons team te bekijken