Nieuws

De praktijk blijft open

Tijdens de nieuw afgekondigde lockdown-periode per 15 december kunnen fysiotherapiepraktijken open blijven. Fysiotherapie valt onder de medische beroepen.

Wij kunnen dus doorgaan met het behandelen van patiënten in deze periode.

Uiteraard blijven wij de bekende hygiëne en overige maatregelen hanteren in de praktijk. We houden zoveel mogelijk rekening met 1,5 meter afstand. Dat betekent dat er in de wachtkamer maar 4 stoelen staan en dat de afspraken niet allemaal op het hele en halve uur beginnen. Dit om zoveel mogelijk direct en onderling contact te vermijden. Wij willen vragen of u alleen naar de afspraak wilt komen? Als dit niet mogelijk is verzoeken wij om de degene die u brengt buiten te wachten.

De oefengroepen kunnen doorgaan, in een afgeslankte vorm.

Voordat wij tot een afspraak/behandeling overgaan vindt er eerst een screening plaats die bepaalt of de afspraak in de praktijk kan plaats vinden of via telefonisch consult of beeldbellen. Dit stappenplan ziet er als volgt uit:

1 Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°)?

2 Heeft u de afgelopen 24 uur klachten gehad?

3 Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?

4 Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als één van deze 4 punten op u van toepassing is zal er geen behandeling in de praktijk kunnen plaats vinden. Als u wel naar de praktijk komt, vragen wij u om een groot badlaken mee te nemen.

Uiteraard gelden bovenstaande regels ook voor ons! Wij beschikken over de nodige beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen.

Wij hopen u in de praktijk te kunnen zien! Indien u nog vragen heeft, belt u gerust op voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Pieter van Gilst