Tarieven

Tarieven fysiotherapie 2020

Zitting fysiotherapie € 31,84
Zitting kinderfysiotherapie € 41,84
Screening, intake en onderzoek

Intake en onderzoek na verwijzing

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

€ 51,56

€ 38,82

€ 55,12

€ 31,84

Toeslag voor behandeling aan huis € 12,00
Toeslag voor behandeling in instelling €   6,00
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 41,84
Niet nagekomen afspraak € 31,84
Eenvoudige, korte rapporten € 39,90
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

Sporttape (1 rol smal + 1 rol acrylastic)

Curetape (1 rol 5 meter)

€ 68,50

€ 12,00

€ 12,00

Tarief is gebaseerd op het tarief van Menzis. Andere verzekeraars hanteren andere tarieven en kunnen dus afwijkend zijn.