Patiënten met longklachten hebben vaak last van de aandoening COPD (chronisch obstructieve longziekten). De oorzaak is veelal een mengbeeld van chronische bronchitis en emfyseem. Door de chronische obstructie van de longen hebben patiënten frequent last van de ademhaling, met name de uitademhaling. COPD gaat gepaard met klachten als hoesten, kortademigheid en opgeven van slijm. Ook kampen mensen vaak met moeheid en een beperkt inspanningsvermogen. Op een gegeven moment kan ook de ademhaling bemoeilijkt raken (ook de inademing) doordat de ademhaling minder efficiënt verloopt. Ook kan er algehele spierzwakte optreden, veelal van de benen.

Bij COPD wordt aangeraden (voldoende) te bewegen. Een  beweegprogramma wordt geadviseerd voor mensen met lichte tot matige ziektelast, verminderd uithoudingsvermogen, verzwakte (ademspieren) en verminderde fysieke activiteit.  Het doel is deze aspecten te verbeteren. Specifieke training heeft een gunstig effect op de kortademigheid en de ventilatie van de longen.

Maar in bewegen komen en blijven kan soms lastig zijn. Daarom kan fysiotherapie u helpen om dit te bereiken. U neemt deel aan een beweegprogramma, waarin wordt geoefend in kleine groepjes van 4-5 personen. Echter ook individuele begeleiding is mogelijk. We doen oefeningen om de conditie te verbeteren en om spieren van romp, armen en benen te versterken.

Ook kunt u indien nodig (adem)oefeningen krijgen voor het ophoesten van slijm, voor verbetering van disfunctionele ademhaling en/of voor algehele ontspanning.

Uiteindelijk doel is actief te blijven na de behandeling en toe te werken naar een (meer) actieve leefstijl. De behandeling duurt 3 maanden. Altijd doen we een intake om uw klachten te beoordelen en om uw niveau van conditie en belastbaarheid te bepalen.

Voor meer informatie kunt u ook op onderstaande website kijken.

Chronisch ZorgNet is een landelijke organisatie waarbij fysiotherapeuten zijn aangesloten die patiënten behandelen met hartaandoeningen, longaandoeningen (COPD en COVID-19) en Perifeer Arterieel Vaatlijden.