Hartaandoeningen
Hartaandoeningen

Mensen met hartaandoeningen hebben vaak last van aderverkalking (atherosclerose). Dit kan leiden tot pijn op de borst bij inspanning of een hartinfarct. Bij deze mensen zijn frequent de bloeddruk, hartfrequentie en cholesterolwaarden verhoogd. Velen kampen ook met overgewicht. Behandeld wordt met medicijnen en soms is een dotterbehandeling of bypassoperatie noodzakelijk. Wanneer er sprake is van hartfalen dan schiet de pompfunctie van het hart tekort en kunnen symptomen optreden als moeheid, kortademigheid bij geringe inspanning en vochtophoping met name in de benen en de longen.

N

Fysiotherapie bij hartaandoeningen

Bij patienten met deze hartklachten wordt geadviseerd om voldoende of veel te bewegen, de conditie te verbeteren en/of om af te vallen, indien er sprake is van overgewicht. Bewegen helpt om pijn op de borst en het aantal hartinfarcten te verminderen, de bloeddruk en hartfrequentie te verlagen en de cholesterolwaarden te verbeteren. Verder helpt het om uw fysieke inspanning te verhogen en kwaliteit van leven te verbeteren. Bij mensen met hartfalen kan ook een afname van vermoeidheid en kortademigheid optreden.

  N

  Bewegen met hartaandoeningen

  Maar in bewegen komen en blijven kan soms lastig zijn. Daarom kan fysiotherapie u helpen om dit te bereiken. U neemt deel aan een beweegprogramma, waarin wordt geoefend in kleine groepjes van 4-5 personen. Echter ook individuele begeleiding is mogelijk. We doen oefeningen om de conditie te verbeteren en/of om af te vallen. Verder om spieren van romp, armen en benen te versterken.

  Fysiotherapie voor ontspanning

  Ook kunt u indien nodig ademoefeningen krijgen ter algehele ontspanning en ter reductie van angst en/of stress klachten. Bij hartpatiënten is namelijk gebleken dat bewust ontspannen zinvol is. Het bevordert het herstel, in fysiek, sociaal en psychisch opzicht en het beïnvloedt zelfs de prognose gunstig.

  Samen gaan we voor een actieve levensstijl

  Uiteindelijk doel is actief te blijven na de behandeling en toe te werken naar een (meer) actieve leefstijl. De behandeling duurt 3 maanden. Altijd doen we een intake om uw klachten te beoordelen en om uw niveau van conditie en belastbaarheid te bepalen.